ratuunku, skończyły mi się marzenia! trent w poznaniu, mogę umierać. <3
(kisiel, kisiel, kisiel.)